Thursday, 22 November 2012

Tính toán các chỉ số liên thông từ vựng cho vốn từ ở hai bản báo cáo chính trị của Hồ Cẩm ĐàoÁp dụng các công thức đánh giá vai trò của vốn từriêng và vốn từ chung cho hai bản báo cáo chính trị được trình bày ở đại hội 17đại hội 18 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ta có:
Văn bản A (đại hội 17) có kích thước vốn từ Va = 1193. Phần riêng của A là Va-b = 171.
Văn bản B (đại hội 18) có kích thước vốn từ Vb = 1152. Phần riêng của B là Vb-a = 130.
Chỉ số độc lập là 0.2562 (mức độ độc lập giữa hai vốn từ)
Chỉ số liên thông thứ nhất của Muller là  0.7725 (tỷ trọng của vốn từ chung, 1022 đơn vị, trong vốn từ tổng)
Chỉ số liên thông thứ hai của Muller là  0.9921 (khả năng vốn từ chung phủ văn bản).
Hai văn bản không những có một khối từ vị chung rất lớn mà các từ vị đó còn độ phủ rất cao, có thể xem như kín toàn bộ văn bản (99.21%). Cụ thể hơn nữa, ta thấy 1022 từ vị chung đó phủ được 99.14% số lượt từ xuất hiện trên văn bản A (báo cáo chính trị tại đại hội 17) và 99.28% số lượt từ xuất hiện trên văn bản A (báo cáo chính trị tại đại hội 18). Năm năm sau đại hội 17, ông Hồ Cẩm Đào vẫn sử dụng một vốn từ ấy với một mức huy động không đổi, tạo cho người nghe một cảm giác quen thuộc... khó tả. 

No comments:

Post a Comment