Tuesday, 6 November 2012

Đề tài ‘dân chủ’ trong trong bản báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội lần thứ 17 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc


Ngay trong ngày ông Hồ Cẩm Đào trình bày bản báo cáo chính trị, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin thu hút sự chú ý của dư luận đối với tần số xuất hiện của民主.
Hu Jintao mentions "democracy" more than 60 times in landmark report


11:53, October 15, 2007

The Chinese characters for democracy (Minzhu) turned up to be one of the most extensively used political concept in Hu's keynote speech on Monday to the landmark national congress of the Communist Party of China (CPC), showing up at least 60 times. 


Truyền thông quốc tế và giới học thuật lập tức nhai lại bản tin này:
Trong báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào đã hơn 60 lần nói đến từ “dân chủ”.
...
Con số 60 được ai đó đưa luôn vào Wikipedia:
Western media have generally concentrated on the lack of novelty with Hu's speech, citing that there was no references to political reform during the report. The Communist Party's grip onto power is unlikely to waver for another period of time. Domestically, however, Hu's ideology is a novel addition to the current ideologies of the CPC, adding more of a populist focus, although the political rhetoric in the report was apparent. Hu stressed inner-party democracy, and repeated the word "democracy" 60 times in the speech according toXinhua. In addition, Hu received applause a total of over 40 times, well over Jiang's record of 16 five years earlier.
Con số 60 ăn sâu vào óc đến nỗi mấy năm về sau người cầm bút (như PHILIPPE GRANGEREAU, đặc phái viên của tờ Libération ở Bắc Kinh chẳng hạn) chỉ còn nhớ mỗi con số ấy và khái niệm gắn với nó là dân chủ:
Même le mot «socialiste» disparaît des discours orthodoxes, laissant place à celui de «démocratie», prononcé 60 fois par Hu Jintao lors du dernier congrès du Parti.
29/9/2009


Chính xác là cụm民主 đã xuất hiện 65 lần.
Con số này có thể là nhiều, có thể là ít:
- Nếu trong các bản báo cáo cùng loại trước đó (ở đại hội 16, 15, 14...) với cùng độ dài như vậy (khoảng 24 nghìn chữ Hán) mà chỉ có chừng 1-2民主, hay nhiều lắm là một chục, hai chục thôi thì 65 có thể là đặc biệt nhiều. Nhiều ở đây là nhiều so với các báo cáo chính trị ở các kỳ đại hội trước với điều kiện là chúng có cùng kích thước.
-Nếu một bài diễn văn nào đó của một nhân vật nào đó dài gần 24 nghìn chữ Hán mà chỉ có 1-2民主, hay nhiều lắm là một chục, hai chục thì thì 65 có thể cũng là đặc biệt nhiều, nhưng là nhiều so với một đối tượng khác.
-Nếu bản thân ông Hồ Cẩm Đào ngày thường phải đọc một diễn văn dài gần 24 nghìn chữ Hán mà không dùng quá một, hai chục民主 thì ta có thể nói ông Hồ Cẩm Đào hôm 15/10/2007 đã làm một việc đặc biệt so với chính ông trong những hoàn cảnh khác.
-Nếu so民主 với các tổ hợp hai chữ Hán khác trong cùng bài thì 65 không phải là nhiều. Có tần số trên 65 là các tổ hợp hai chữ Hán sau:
社会 274 发展 247 建设 179 主义 171 中国 132 会主 131 人民 129 改革 98 经济 94 坚持 87 加强 86 制度 84 文化 72 完善 70 提高 68 体系 68 基本 67 民主 65


Nhưng cơ quan tuyên truyền Trung Quốc đã ra đòn trước, hướng dẫn dư luận đặc biệt chú ý đến điểm mà họ cần nhấn nhá, luyến láy, dù cho cái dân chủ đó chỉ mới là paroles... des paroles, des paroles... des...

No comments:

Post a Comment