Monday, 19 November 2012

Mười từ có tần số cao nhất trong báo cáo chính trị của Hồ Cẩm Đào tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 18Trước hôm đại hội 18, tôi đã nghi là diện mạo của vốn từ ông Hồ Cẩm Đào sử dụng trong bản báo cáo chính trị lần này không có gì khác biệt đáng kể so với vốn từ đã dùng trong bản báo cáo chính trị 5 năm về trước. Chỉ là nghi ngờ bâng quơ, không có cơ sở gì ngoài việc nghe ngóng báo đài dự đoán khó có khả năng thay đổi đáng kể ở đại hội sắp sửa diễn ra. Nếu dự đoán của giới nghiên cứu chính trị, thời sự quốc tế là đúng thì ngôn từ sử dụng ở đại hội ắt phải phản ánh tình trạng đứng chân tại chỗ đó. Chuyện này không có gì lạ. Người ta làm chính trị trước hết là bằng từ ngữ, chủ yếu là bằng từ ngữ, thậm chí có thể chỉ bằng từ ngữ mà thôi.
Mặc dù đã nghĩ như vậy, tôi vẫn cảm thấy bất ngờ với đôi chút thú vị khi gặp lại nhóm từ vị top ten trong bản báo cáo chính trị tạiđại hội lần thứ 17:                   
Vẫn đúng thứ tự đó.
Tổng số lượt từ mà nhóm top ten này phủ được là 3680. Đem chia cho tổng độ dài văn bản tính bằng số chữ Hán là 26387, ta được số đo độ phủ văn bản của nhóm top ten là 13.95%.
Độ phủ văn bản của nhóm đó ở kỳ đại hội trước là 3304 / 23757  = 13.91%.
Ở thứ hạng từ 11 đến 20 theo (trật tự tần số giảm dần), hai bản báo cáo có chung 9/10 từ. Ở bản báo cáo trước, đó là các từ                  . Ở bản báo cáo sau, đó là:                   . Các từ in đậm là những từ không cùng xuất hiện ở hai nhóm này.

No comments:

Post a Comment