Friday, 2 November 2012

Một từ điển tần số cho Trường Hận Ca (Bạch Cư Dị)

Văn bản đưa cho máy đếm được lấy ở trang Chinese Literature:

漢王重色思傾國,御宇多年求不得.楊家有女出長成,養在深閨人未識.
天生麗質難自棄,一朝選在君王側.回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色.
春寒賜浴華清池,溫泉水滑洗凝脂.侍兒扶起嬌無力,於是新承恩澤時.
雲鬢花顏金布搖,芙蓉帳暖度春宵.春宵苦短日高起,從此君王不早朝.
承歡侍宴無閑暇,春從春遊夜專夜.後宮佳麗三千人,三千寵愛在一身.
金屋妝成嬌侍夜,玉樓宴罷醉和春.姊妹弟兄皆列土,可憐光彩生門戶.
遂令天下父母心,不重生男重生女.驪宮高處入青雲,仙樂風飄處處聞.
暖歌慢舞凝絲竹,盡日君王看不足.漁陽瞽鼓動地來,驚破霓裳羽衣曲.
九重城闕煙塵生,千乘萬騎西南行.翠華搖搖行復止,西出都門百餘里.
六軍不發無奈何,宛轉蛾眉馬前死.花鈿委地無人收,翠翹金雀玉搔頭.
君王掩面救不得,回頭血淚相和流.黃埃散漫風蕭索,雪棧縈紆登劍閣.
峨嵋山下少人行,旌旗無光日色薄.蜀江水碧蜀山青,聖主朝朝暮暮情.
行宮見月傷心色,夜雨聞鈴腸斷聲.天旋地轉迴龍馭,到此躊躇不能去.
馬嵬坡下泥土中,不見玉顏空死處.君臣相顧盡沾衣,東望都門信馬歸.
歸來池苑皆依舊,太液芙蓉未央柳.芙蓉如面柳如眉,對此如何不淚垂?
春風桃李花開日,秋雨梧桐葉落時.西宮南內多秋草,落葉滿街紅不掃.
梨園弟子白髮新,椒房阿監青娥老.夕殿螢飛思悄然,孤燈挑盡未成眠.
遲遲鐘鼓初長夜,耿耿星河欲曙天.鴛鴦瓦冷霜華重,翡翠衾寒誰與共.
悠悠生死別經年,魂魄不曾來入夢.臨邛道士鴻都客,能以精誠致魂魄.
為感君王輾轉思,遂教方士殷情覓.排雲馭氣奔如電,升天入地求之偏.
上窮碧落下黃泉,兩處茫茫皆不見.忽聞海上有神仙,山在虛無縹緲間.
樓閣玲瓏五雲起,其中綽約多仙子.中有一人字太真,雲膚花貌參差是.
金闕西廂叩玉扃,轉教小玉報雙成.聞道漢家天子使,九華帳裏夢魂驚.
攬衣推枕起徘徊,珠箔銀瓶迤邐開.雲髻半偏新睡覺,花冠不整下堂來.
風吹仙袂飄飄舉,猶似霓裳羽衣舞.玉容寂寞淚闌干,梨花一支春帶雨.
含情凝睇謝君王,一別音容兩渺茫.朝陽殿裏恩愛絕,蓬萊宮中日月長.
回頭下望人寰處,不見長安見塵霧.惟將舊物表深情,鈿合金釵將寄去.
釵留一股留一扇,釵擘黃金合分鈿.但教心似金鈿堅,天上人間會相見.
臨別殷情重寄調,詞中有誓兩心知.七月七日長生殿,夜半無人私語時.
在天願作比翼鳥,在地願為連理枝,天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期.

Dưới đây là danh sách tần số các chữ Hán trên văn bản đó:
8
2
2
3
6
14
5
1
1
1
1
2
1
8
4
1
1
2
1
2
1
1
使 1
4
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
1
3
2
1
1
1
1
3
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
2
2
2
1
1
1
2
7
1
1
2
3
1
1
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
6
2
9
2
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
6
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
4
1
3
1
2
1
2
5
1
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
8
2
4
1
2
2
1
1
1
1
3
5
2
5
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
2
3
2
殿 3
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
滿 1
1
2
1
1
2
9
1
1
1
1
1
1
6
7
1
1
1
1
1
1
8
1
2
1
1
1
2
3
4
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
綿 2
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
4
3
6
1
1
3
1
4
1
1
3
2
3
1
1
1
6
1
1
2
1
1
4
1
4
1
1
1
2
2
西 4
6
1
1
1
1
1
1
1
調 1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
3
1
1
6
7
3
1
4
1
1
6
3
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
3
1
6
1
2
1
1
3
2
1
3
3
2
1
4
3
1
1
1
3
2
1
2
1
2
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
3
1
2
1
No comments:

Post a Comment