Friday, 20 June 2014

Việt Nam được/bị Nhân Dân Nhật Báo gọi là đứa con hoang đàng

Không phải chuyện đùa. Toàn văn bài viết của Tô Hiểu Huy (phó chủ nhiệm ban nghiên cứu chiến lược quốc tế, viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế) ở Nhân Dân Nhật Báo (19/06/2014) như sau:

中国再次给越机会奉劝越早回头
苏晓晖

  在越南强力干扰中国公司在西沙群岛海域正常作业、导致紧张态势不断

升级之时,中国国务委员杨洁篪前往越南,与越方举行中越双边合作指导委

员会团长会晤。会谈中,中越双方均表示对双边关系的重视以及管控海上局

势的意愿。一度剑拔弩张的南海局势稍稍得以缓解。

  在当前中越关系出现波折、南海局势敏感紧张时期,中国高层官员借此平

台与越南沟通,足见中方诚意和善意。中越双边合作指导委员会的成立,是

基于中越两国最高领导人在2006年达成的共识。双方委员会主席有举行年度

会晤的做法。在当前越南单方面造成中越关系困局的背景下,中国国务委员

访越赴会,反映出中国对两国合作历史、两党友谊以及人民感情的珍惜,也

体现中方通过对话和沟通解决问题的意愿。

  中国也是再次给越南提供悬崖勒马的机会。此前,中国已多次严正声明,

西沙群岛是中国固有领土,不存在任何争议,要求越南停止对中方作业的干

扰。同时,中国反对越南将问题扩大化、复杂化、国际化。但越南一意孤行,

在错误的道路上越走越远。此次杨洁篪在会谈中,再次对越南明确底线、晓

以利害。中国希望越南放弃不切实际的野心,停止制造新的争议,管控分歧,

避免对双边关系造成更大伤害。

  中国用心良苦,奉劝越南“浪子回头”。但越南能否与中国相向而行仍是未

知。就在杨洁篪访越前夕,越南总理阮晋勇要求国内减小对中国经济依赖。

此外,越南惯于利用与域外公司进行油气勘探合作的手段来“固化”其攫取的

海洋权益,目前在此方面仍乐此不疲。而在国际仲裁问题上,越南也摩拳擦

掌、跃跃欲试。

  尽管越方在委员会团长会晤中表示愿意遵守两国领导人就妥善处理双边

关系中的敏感问题、避免使之干扰两党两国关系全局达成的重要共识,但鉴

于历史经验,越南仍让人心存疑虑。就在去年中国国家领导人访越之际,越

南还与中国确认,将认真落实两国达成的指导解决中越海上问题的基本原则

协议。一年时间不到,越南就将承诺抛之脑后。更远些,在西沙主权问题上,

越南出尔反尔的行径早将自己降格为“国际信誉等级极低”的国家。

  此次会晤后,国际社会且看越南能否言行一致。

***

 (作者为中国国际问题研究所国际战略研究部副主任)
人民日报海外版:
2014年06月19日03:00  人民网-人民日报海外版 收藏本文
***

Thursday, 19 June 2014

Những từ khóa quan trọng nhất trong văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position do bộ ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 2014/06/08

Đồ thị biểu diễn văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position - Textexture)

Văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position do bộ ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 2014/06/08 có bốn từ khóa quan trọng nhất là Vietnam, Island, China Chinese.
Bốn ngữ cảnh quan trọng nhất chứa các từ khóa sau:


#0:   vietnam    island    china    republic   
#1:   chinese    government    operation    vessel  
#2:   water    sea    force    annex   
#3:   safety    navigation    continental    convention

 

Wednesday, 18 June 2014

Mạng ngữ nghĩa của văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position do bộ ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 2014/06/08

Văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position do bộ ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 2014/06/08
Độ dài văn bản:    1760 lượt từ (tính cả tựa bài, không tính dấu câu)
Kích thước vốn từ 556 đơn vị (chữ hoa quy về chữ thường)

Dưới đây là mạng ngữ nghĩa thu được từ văn bản đó bằng phần mềm WORDij

Tuesday, 17 June 2014

Danh sách tần số các từ (không tính dấu câu) được sử dụng trong văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position 2014/06/08

Văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position do bộ ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 2014/06/08
Độ dài văn bản:    1760 lượt từ (tính cả tựa bài, không tính dấu câu)
Kích thước vốn từ 556 đơn vị (chữ hoa quy về chữ thường)
Tần số trung bình của mỗi đơn vị từ vựng:    3.165468      
En-trô-pi:     5.124211      
Cột 1 ghi dạng thức của đơn vị từ vựng (chữ hoa đã đổi thành chữ thường);
Cột 2 ghi tần số xuất hiện trên văn bản;
Cột 3 ghi độ phủ văn bản tính bằng tỷ lệ phần trăm ;
Cột 4 ghi giá trị en-trô-pi tính được
Kết quả thu được bằng phầm mềm WORDij.
***
the 214 0.121591 0.256203
operation 14 0.007955 0.038452
of 134 0.076136 0.196069
hysy 5 0.002841 0.016658
drilling 6 0.003409 0.019368
rig 4 0.002273 0.013834
vietnams 6 0.003409 0.019368
provocation 2 0.001136 0.007704
and 80 0.045455 0.140502
chinas 19 0.010795 0.048889
position 2 0.001136 0.007704
i 1 0.000568 0.004246
on 25 0.014205 0.060429
may 6 0.003409 0.019368
a 19 0.010795 0.048889
chinese 25 0.014205 0.060429
companys 1 0.000568 0.004246
started 2 0.001136 0.007704
its 12 0.006818 0.03401
inside 1 0.000568 0.004246
contiguous 2 0.001136 0.007704
zone 5 0.002841 0.016658
xisha 26 0.014773 0.062267
islands 33 0.01875 0.074561
see 5 0.002841 0.016658
annex 10 0.005682 0.029378
for 12 0.006818 0.03401
locations 3 0.001705 0.010866
purpose 3 0.001705 0.010866
oil 1 0.000568 0.004246
gas 1 0.000568 0.004246
exploration 1 0.000568 0.004246
with 9 0.005114 0.026979
first 2 0.001136 0.007704
phase 2 0.001136 0.007704
completed 1 0.000568 0.004246
second 2 0.001136 0.007704
began 1 0.000568 0.004246
two 2 0.001136 0.007704
are 8 0.004545 0.024516
nautical 3 0.001705 0.010866
miles 4 0.002273 0.013834
from 7 0.003977 0.021983
both 3 0.001705 0.010866
zhongjian 1 0.000568 0.004246
island 8 0.004545 0.024516
baseline 1 0.000568 0.004246
territorial 10 0.005682 0.029378
waters 14 0.007955 0.038452
yet 3 0.001705 0.010866
approximately 1 0.000568 0.004246
to 29 0.016477 0.067652
away 1 0.000568 0.004246
coast 3 0.001705 0.010866
vietnamese 12 0.006818 0.03401
mainland 3 0.001705 0.010866
company 3 0.001705 0.010866
has 2 0.001136 0.007704
been 2 0.001136 0.007704
conducting 1 0.000568 0.004246
explorations 2 0.001136 0.007704
in 39 0.022159 0.084415
related 1 0.000568 0.004246
past 1 0.000568 0.004246
years 1 0.000568 0.004246
including 6 0.003409 0.019368
seismic 1 0.000568 0.004246
operations 1 0.000568 0.004246
well 3 0.001705 0.010866
site 4 0.002273 0.013834
surveys 1 0.000568 0.004246
carried 2 0.001136 0.007704
out 2 0.001136 0.007704
by 11 0.00625 0.03172
this 4 0.002273 0.013834
time 2 0.001136 0.007704
is 8 0.004545 0.024516
continuation 1 0.000568 0.004246
routine 1 0.000568 0.004246
process 1 0.000568 0.004246
falls 1 0.000568 0.004246
within 1 0.000568 0.004246
sovereignty 7 0.003977 0.021983
jurisdiction 7 0.003977 0.021983
ii 1 0.000568 0.004246
shortly 1 0.000568 0.004246
after 2 0.001136 0.007704
vietnam 24 0.013636 0.058568
sent 6 0.003409 0.019368
large 2 0.001136 0.007704
number 1 0.000568 0.004246
vessels 6 0.003409 0.019368
armed 3 0.001705 0.010866
illegally 3 0.001705 0.010866
forcefully 2 0.001136 0.007704
disrupting 2 0.001136 0.007704
ramming 2 0.001136 0.007704
government 21 0.011932 0.052841
escort 1 0.000568 0.004246
security 2 0.001136 0.007704
missions 1 0.000568 0.004246
there 6 0.003409 0.019368
meantime 2 0.001136 0.007704
also 3 0.001705 0.010866
frogmen 1 0.000568 0.004246
other 2 0.001136 0.007704
underwater 1 0.000568 0.004246
agents 1 0.000568 0.004246
area 2 0.001136 0.007704
dropped 1 0.000568 0.004246
numbers 1 0.000568 0.004246
obstacles 1 0.000568 0.004246
fishing 1 0.000568 0.004246
nets 1 0.000568 0.004246
floating 1 0.000568 0.004246
objects 1 0.000568 0.004246
as 10 0.005682 0.029378
pm 1 0.000568 0.004246
june 2 0.001136 0.007704
were 6 0.003409 0.019368
many 1 0.000568 0.004246
at 5 0.002841 0.016658
peak 1 0.000568 0.004246
attempting 1 0.000568 0.004246
break 1 0.000568 0.004246
through 1 0.000568 0.004246
cordon 1 0.000568 0.004246
ships 2 0.001136 0.007704
total 1 0.000568 0.004246
times 2 0.001136 0.007704
abovementioned 1 0.000568 0.004246
actions 3 0.001705 0.010866
side 3 0.001705 0.010866
serious 1 0.000568 0.004246
infringements 1 0.000568 0.004246
upon 1 0.000568 0.004246
sovereign 2 0.001136 0.007704
rights 2 0.001136 0.007704
grave 1 0.000568 0.004246
threats 1 0.000568 0.004246
safety 6 0.003409 0.019368
personnel 2 0.001136 0.007704
gross 2 0.001136 0.007704
violations 1 0.000568 0.004246
relevant 1 0.000568 0.004246
international 6 0.003409 0.019368
laws 1 0.000568 0.004246
charter 2 0.001136 0.007704
united 3 0.001705 0.010866
nations 2 0.001136 0.007704
un 1 0.000568 0.004246
convention 2 0.001136 0.007704
law 4 0.002273 0.013834
sea 11 0.00625 0.03172
unclos 2 0.001136 0.007704
suppression 2 0.001136 0.007704
unlawful 2 0.001136 0.007704
acts 2 0.001136 0.007704
against 3 0.001705 0.010866
maritime 1 0.000568 0.004246
navigation 3 0.001705 0.010866
protocol 1 0.000568 0.004246
fixed 1 0.000568 0.004246
platforms 1 0.000568 0.004246
located 1 0.000568 0.004246
continental 4 0.002273 0.013834
shelf 4 0.002273 0.013834
such 1 0.000568 0.004246
undermined 1 0.000568 0.004246
freedom 1 0.000568 0.004246
these 4 0.002273 0.013834
damaged 1 0.000568 0.004246
peace 3 0.001705 0.010866
stability 3 0.001705 0.010866
region 2 0.001136 0.007704
while 1 0.000568 0.004246
normal 1 0.000568 0.004246
condoned 1 0.000568 0.004246
antichina 1 0.000568 0.004246
demonstrations 1 0.000568 0.004246
home 1 0.000568 0.004246
midmay 1 0.000568 0.004246
thousands 1 0.000568 0.004246
lawless 1 0.000568 0.004246
elements 1 0.000568 0.004246
conducted 3 0.001705 0.010866
beating 1 0.000568 0.004246
smashing 1 0.000568 0.004246
looting 1 0.000568 0.004246
arson 1 0.000568 0.004246
companies 1 0.000568 0.004246
china 27 0.015341 0.064083
several 1 0.000568 0.004246
countries 2 0.001136 0.007704
they 1 0.000568 0.004246
brutally 1 0.000568 0.004246
killed 1 0.000568 0.004246
four 1 0.000568 0.004246
nationals 1 0.000568 0.004246
injured 1 0.000568 0.004246
over 8 0.004545 0.024516
others 1 0.000568 0.004246
caused 1 0.000568 0.004246
heavy 1 0.000568 0.004246
property 1 0.000568 0.004246
losses 1 0.000568 0.004246
iii 1 0.000568 0.004246
response 1 0.000568 0.004246
between 3 0.001705 0.010866
be 2 0.001136 0.007704
delimited 1 0.000568 0.004246
sides 2 0.001136 0.007704
have 1 0.000568 0.004246
not 1 0.000568 0.004246
delimitation 2 0.001136 0.007704
exclusive 1 0.000568 0.004246
economic 1 0.000568 0.004246
eez 3 0.001705 0.010866
entitled 3 0.001705 0.010866
claim 1 0.000568 0.004246
accordance 2 0.001136 0.007704
however 2 0.001136 0.007704
will 2 0.001136 0.007704
never 1 0.000568 0.004246
become 1 0.000568 0.004246
no 2 0.001136 0.007704
matter 1 0.000568 0.004246
which 6 0.003409 0.019368
principle 2 0.001136 0.007704
applied 1 0.000568 0.004246
face 1 0.000568 0.004246
provocative 1 0.000568 0.004246
exercised 1 0.000568 0.004246
great 2 0.001136 0.007704
restraint 1 0.000568 0.004246
took 1 0.000568 0.004246
necessary 1 0.000568 0.004246
preventive 1 0.000568 0.004246
measures 1 0.000568 0.004246
dispatched 1 0.000568 0.004246
ensuring 1 0.000568 0.004246
effectively 1 0.000568 0.004246
safeguarded 1 0.000568 0.004246
order 1 0.000568 0.004246
production 1 0.000568 0.004246
since 2 0.001136 0.007704
communications 1 0.000568 0.004246
various 2 0.001136 0.007704
levels 1 0.000568 0.004246
requesting 1 0.000568 0.004246
stop 2 0.001136 0.007704
illegal 2 0.001136 0.007704
disruption 2 0.001136 0.007704
regrettably 1 0.000568 0.004246
still 1 0.000568 0.004246
continuing 1 0.000568 0.004246
iv 1 0.000568 0.004246
part 6 0.003409 0.019368
territory 5 0.002841 0.016658
an 1 0.000568 0.004246
inherent 1 0.000568 0.004246
dispute 1 0.000568 0.004246
was 4 0.002273 0.013834
discover 1 0.000568 0.004246
develop 1 0.000568 0.004246
exploit 1 0.000568 0.004246
exercise 1 0.000568 0.004246
during 3 0.001705 0.010866
northern 1 0.000568 0.004246
song 2 0.001136 0.007704
dynasty 3 0.001705 0.010866
ad 2 0.001136 0.007704
already 2 0.001136 0.007704
established 3 0.001705 0.010866
naval 2 0.001136 0.007704
forces 3 0.001705 0.010866
patrol 1 0.000568 0.004246
commander 1 0.000568 0.004246
li 2 0.001136 0.007704
zhun 1 0.000568 0.004246
guangdong 1 0.000568 0.004246
force 2 0.001136 0.007704
qing 1 0.000568 0.004246
led 1 0.000568 0.004246
military 3 0.001705 0.010866
inspection 1 0.000568 0.004246
mission 1 0.000568 0.004246
reasserted 1 0.000568 0.004246
hoisting 1 0.000568 0.004246
flag 1 0.000568 0.004246
firing 1 0.000568 0.004246
salvo 1 0.000568 0.004246
yongxing 2 0.001136 0.007704
republic 16 0.009091 0.042732
announced 1 0.000568 0.004246
decision 3 0.001705 0.010866
put 1 0.000568 0.004246
their 2 0.001136 0.007704
adjacent 2 0.001136 0.007704
under 3 0.001705 0.010866
ya 1 0.000568 0.004246
county 1 0.000568 0.004246
hainan 2 0.001136 0.007704
japan 1 0.000568 0.004246
invaded 1 0.000568 0.004246
occupied 2 0.001136 0.007704
world 3 0.001705 0.010866
war 1 0.000568 0.004246
japans 1 0.000568 0.004246
surrender 1 0.000568 0.004246
series 1 0.000568 0.004246
documents 1 0.000568 0.004246
senior 1 0.000568 0.004246
officials 1 0.000568 0.004246
boarding 1 0.000568 0.004246
november 1 0.000568 0.004246
hold 1 0.000568 0.004246
ceremony 1 0.000568 0.004246
receiving 1 0.000568 0.004246
stone 1 0.000568 0.004246
tablet 1 0.000568 0.004246
erected 1 0.000568 0.004246
commemorate 1 0.000568 0.004246
handover 1 0.000568 0.004246
troops 1 0.000568 0.004246
stationed 1 0.000568 0.004246
afterwards 1 0.000568 0.004246
had 3 0.001705 0.010866
once 1 0.000568 0.004246
foreign 3 0.001705 0.010866
country 1 0.000568 0.004246
thus 1 0.000568 0.004246
returned 1 0.000568 0.004246
administration 1 0.000568 0.004246
office 3 0.001705 0.010866
zhongsha 1 0.000568 0.004246
nansha 3 0.001705 0.010866
january 1 0.000568 0.004246
people 1 0.000568 0.004246
drove 1 0.000568 0.004246
invading 1 0.000568 0.004246
army 1 0.000568 0.004246
saigon 1 0.000568 0.004246
authority 1 0.000568 0.004246
south 3 0.001705 0.010866
shanhu 1 0.000568 0.004246
ganquan 1 0.000568 0.004246
defended 1 0.000568 0.004246
enacted 1 0.000568 0.004246
peoples 9 0.005114 0.026979
published 5 0.002841 0.016658
base 1 0.000568 0.004246
points 1 0.000568 0.004246
baselines 1 0.000568 0.004246
reaffirm 1 0.000568 0.004246
extent 1 0.000568 0.004246
departments 1 0.000568 0.004246
sansha 1 0.000568 0.004246
city 1 0.000568 0.004246
prior 1 0.000568 0.004246
none 1 0.000568 0.004246
successive 1 0.000568 0.004246
governments 2 0.001136 0.007704
ever 1 0.000568 0.004246
challenged 1 0.000568 0.004246
officially 1 0.000568 0.004246
recognized 1 0.000568 0.004246
ancient 1 0.000568 0.004246
reflected 1 0.000568 0.004246
statements 1 0.000568 0.004246
notes 1 0.000568 0.004246
newspapers 1 0.000568 0.004246
maps 1 0.000568 0.004246
textbooks 1 0.000568 0.004246
meeting 1 0.000568 0.004246
chargé 1 0.000568 0.004246
daffaires 1 0.000568 0.004246
interim 1 0.000568 0.004246
zhimin 1 0.000568 0.004246
embassy 1 0.000568 0.004246
vice 1 0.000568 0.004246
minister 1 0.000568 0.004246
democratic 6 0.003409 0.019368
ung 1 0.000568 0.004246
van 3 0.001705 0.010866
khiem 1 0.000568 0.004246
solemnly 2 0.001136 0.007704
stated 1 0.000568 0.004246
that 7 0.003977 0.021983
according 1 0.000568 0.004246
data 2 0.001136 0.007704
historically 1 0.000568 0.004246
le 1 0.000568 0.004246
loc 1 0.000568 0.004246
acting 1 0.000568 0.004246
director 1 0.000568 0.004246
asian 1 0.000568 0.004246
department 1 0.000568 0.004246
ministry 1 0.000568 0.004246
who 1 0.000568 0.004246
present 1 0.000568 0.004246
specifically 1 0.000568 0.004246
cited 1 0.000568 0.004246
pointed 1 0.000568 0.004246
judging 1 0.000568 0.004246
history 1 0.000568 0.004246
september 6 0.003409 0.019368
issued 2 0.001136 0.007704
declaration 4 0.002273 0.013834
stating 2 0.001136 0.007704
breadth 1 0.000568 0.004246
shall 1 0.000568 0.004246
making 2 0.001136 0.007704
it 4 0.002273 0.013834
clear 1 0.000568 0.004246
provision 1 0.000568 0.004246
applies 1 0.000568 0.004246
all 3 0.001705 0.010866
territories 1 0.000568 0.004246
nhan 1 0.000568 0.004246
dan 1 0.000568 0.004246
official 1 0.000568 0.004246
newspaper 1 0.000568 0.004246
central 1 0.000568 0.004246
committee 1 0.000568 0.004246
workers 1 0.000568 0.004246
party 1 0.000568 0.004246
front 1 0.000568 0.004246
page 2 0.001136 0.007704
full 1 0.000568 0.004246
text 1 0.000568 0.004246
regarding 1 0.000568 0.004246
premier 6 0.003409 0.019368
pham 2 0.001136 0.007704
dong 2 0.001136 0.007704
diplomatic 1 0.000568 0.004246
note 2 0.001136 0.007704
zhou 2 0.001136 0.007704
enlai 2 0.001136 0.007704
state 2 0.001136 0.007704
council 2 0.001136 0.007704
recognizes 1 0.000568 0.004246
supports 1 0.000568 0.004246
concerning 1 0.000568 0.004246
made 1 0.000568 0.004246
respects 1 0.000568 0.004246
statement 1 0.000568 0.004246
reference 1 0.000568 0.004246
designation 1 0.000568 0.004246
us 3 0.001705 0.010866
combat 2 0.001136 0.007704
says 1 0.000568 0.004246
president 1 0.000568 0.004246
lyndon 1 0.000568 0.004246
johnson 1 0.000568 0.004246
designated 2 0.001136 0.007704
whole 1 0.000568 0.004246
extend 1 0.000568 0.004246
roughly 1 0.000568 0.004246
states 1 0.000568 0.004246
direct 1 0.000568 0.004246
threat 1 0.000568 0.004246
neighbors 1 0.000568 0.004246
atlas 2 0.001136 0.007704
printed 2 0.001136 0.007704
bureau 2 0.001136 0.007704
survey 2 0.001136 0.007704
cartography 2 0.001136 0.007704
names 1 0.000568 0.004246
geography 2 0.001136 0.007704
textbook 2 0.001136 0.007704
ninth 1 0.000568 0.004246
graders 1 0.000568 0.004246
educational 2 0.001136 0.007704
press 2 0.001136 0.007704
lesson 2 0.001136 0.007704
reads 1 0.000568 0.004246
chain 1 0.000568 0.004246
taiwan 1 0.000568 0.004246
penghu 1 0.000568 0.004246
zhoushan 1 0.000568 0.004246
shaped 1 0.000568 0.004246
like 1 0.000568 0.004246
bow 1 0.000568 0.004246
constitute 1 0.000568 0.004246
wall 1 0.000568 0.004246
defending 1 0.000568 0.004246
but 2 0.001136 0.007704
now 1 0.000568 0.004246
goes 1 0.000568 0.004246
back 1 0.000568 0.004246
word 1 0.000568 0.004246
claims 1 0.000568 0.004246
violation 1 0.000568 0.004246
principles 4 0.002273 0.013834
estoppel 1 0.000568 0.004246
basic 2 0.001136 0.007704
norms 2 0.001136 0.007704
governing 1 0.000568 0.004246
relations 4 0.002273 0.013834
v 1 0.000568 0.004246
properly 2 0.001136 0.007704
addressing 2 0.001136 0.007704
situation 2 0.001136 0.007704
staunch 1 0.000568 0.004246
maintaining 1 0.000568 0.004246
promoting 1 0.000568 0.004246
cooperation 1 0.000568 0.004246
development 1 0.000568 0.004246
firmly 1 0.000568 0.004246
upholds 1 0.000568 0.004246
fundamental 1 0.000568 0.004246
least 1 0.000568 0.004246
wants 2 0.001136 0.007704
any 1 0.000568 0.004246
turbulence 1 0.000568 0.004246
neighborhood 1 0.000568 0.004246
good 1 0.000568 0.004246
cannot 1 0.000568 0.004246
abandon 1 0.000568 0.004246
channel 1 0.000568 0.004246
communication 1 0.000568 0.004246
open 1 0.000568 0.004246
urges 1 0.000568 0.004246
bear 1 0.000568 0.004246
mind 1 0.000568 0.004246
overall 1 0.000568 0.004246
interests 1 0.000568 0.004246
bilateral 1 0.000568 0.004246
respect 1 0.000568 0.004246
immediately 1 0.000568 0.004246
forms 1 0.000568 0.004246
disruptions 1 0.000568 0.004246
withdraw 1 0.000568 0.004246
so 1 0.000568 0.004246
ease 1 0.000568 0.004246
tension 1 0.000568 0.004246
restore 1 0.000568 0.004246
tranquility 1 0.000568 0.004246
early 1 0.000568 0.004246
possible 1 0.000568 0.004246
continue 1 0.000568 0.004246
effort 1 0.000568 0.004246
communicate 1 0.000568 0.004246
view 1 0.000568 0.004246
current 1 0.000568 0.004246
vi 1 0.000568 0.004246
annexes 2 0.001136 0.007704
map 1 0.000568 0.004246
cover 1 0.000568 0.004246
philippines 1 0.000568 0.004246
malaysia 1 0.000568 0.004246
indonesia 1 0.000568 0.004246
singapore 1 0.000568 0.004246
ninthgrade 1 0.000568 0.004246
students 1 0.000568 0.004246