Sunday, 4 November 2012

Lập từ điển tần số cho bản dịch Trường Hận Ca (Bạch Cư Dị) của Tản ĐàVăn bản được lấy ở trang Nguyễn Du
1
Đức vua Hán mến người khuynh quốc,
2
Trải bao năm tìm chuốc công toai.
3
Nhà Dương có gái mới choai,
4
Buồng xuân khóa kín chưa ai bạn cùng.
5
Lạ gì của tuyết đông ngọc đúc,
6
Chốn ngai vàng phút chốc ngồi bên.
7
Một cười trăm vẻ thiên nhiên,
8
Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son.
9
Trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm,
10
Da mỡ đông kỳ tắm ao Hoa.
11
Vua yêu bận ấy mới là,
12
Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay!
13
Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái,
14
Màn phù dung êm ái đêm xuân.
15
Đêm xuân vắn vủn có ngần,
16
Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra.
17
Suốt ngày tháng tiệc hoa vua mãi,
18
Đêm xuân tàn xuân lại còn đêm,
19
Ba nghìn xinh đẹp chị em,
20
Ba nghìn yêu quý chất nêm một mình.
21
Nhà vàng đúc đêm thanh ôm ấp,
22
Lầu ngọc cao, say ắp màn xuân.
23
Anh em sướng đủ mọi phần,
24
Mà cho thiên hạ có lần rẻ trai.
25
Vẳng tiên Nhạc khắp nơi nghe biết,
26
Làn gió đưa cao tít Ly Cung.
27
Suốt ngày múa hát thung dung,
28
Tiếng tơ, tiếng trúc say lòng quân vương.
29
Ầm tiếng trống Ngư Dương kéo đến,
30
Khúc Nghê Thường tan biến như không.
31
Chín lần thành khuyết bụi tung,
32
Nghìn xe, muôn ngựa chơi vùng Tây Nam.
33
Đi lại đứng hơn trăm dặm đất,
34
Cờ Thúy Hoa bóng phất lung lay.
35
Sáu quân rùng rắng làm rầy,
36
Mày ngài trước ngựa lúc này thương ôi!
37
Ai người nhặt thoa rơi bỏ đất,
38
Ôi Thúy Kiều ngọc nát vàng phai.
39
Quân vương bưng mặt cho rồi,
40
Quay đầu trông lại, máu rơi lệ dàn.
41
Gió tung bụi mê man tản mác,
42
Đường thang mây Kiếm Các lần đi.
43
Vắng tanh dưới núi Nga My,
44
Mặt trời nhạt thếch, tinh kỳ buồn tênh.
45
Đất Ba Thục non xanh, nước biếc,
46
Lòng vua cha thương tiếc hôm mai.
47
Thấy trăng luống đã đau người,
48
Đêm mưa đứt ruột, canh dài tiếng chuông.
49
Phúc trời đất quay cuồng vận số,
50
Bánh xe rồng đến chỗ ngày xưa.
51
Đất bùn chỗ chết còn trơ!
52
Thấy đây mặt ngọc, bây giờ Mã Ngôi!
53
Đầm vạt áo vua tôi giọt lệ,
54
Gióng dây cương ngựa tế về Đông.
55
Cảnh xưa dương liễu, phù dung,
56
Vị Ương, Thái Dịch, hồ cung vẹn mười.
57
Phù Dung đó! Mặt ai đâu tá?
58
Mày liễu đâu? Cho lá còn như!
59
Càng trông hoa liễu năm xưa,
60
Càng xui nước mắt như mưa ướt đầm.
61
Xuân đào lý gió đêm huê nở,
62
Thu khi mưa rụng lá thu đồng.
63
Kìa Nam Uyển, nọ Tây Cung,
64
Đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi.
65
Vườn lê cũ những ai con hát,
66
Mái tóc coi trắng phớt lạ lùng.
67
Những ai coi giữ tiêu phòng?
68
Mày xanh thuở ấy nay cùng già nhăn.
69
Trước cung điện nhìn sân đêm tối,
70
Đom đóm bay gợi mối u sầu.
71
Ngọn đèn khêu đã cạn dầu,
72
Khó thay! giấc ngủ dễ hầu ngủ xong!
73
Tiếng canh tối từng tùng điểm trống,
74
Năm canh dài chẳng giống đêm xưa.
75
Sông Ngân lấp lánh sao thưa,
76
Trời chưa muốn sáng, sao chưa sáng trời?
77
Trên mái ngói sương rơi áo lạnh,
78
Trong chăn nằm bên cạnh là ai?
79
Cách năm sống thác đôi nơi,
80
Thấy đâu hồn phách vãng lai giấc nồng!
81
Khách đạo sĩ Lâm Cùng có gã,
82
Chơi Hồng Đô phép lạ thần thông.
83
Xót vì vua chúa nhớ nhung,
84
Mời sai phương sĩ hết lòng ra tay.
85
Cưỡi luồng gió như bay như biến,
86
Trên trời xanh, dưới đến đất đen.
87
Hai nơi bích lạc, hoàng tuyền,
88
Dưới trên tìm khắp, mơ huyền thấy chi.
89
Sực nghe nói tìm đi mé bể,
90
Có non tiên ngoài phía hư không.
91
Rỡ ràng cung điện linh lung,
92
Xa trông năm sắc mây lồng đẹp sao!
93
Trong tha thướt biết bao tiên tử,
94
Một nàng tiên tên chữ Ngọc Chân.
95
Mặt hoa da tuyết trắng ngần,
96
Dáng như người ấy có phần phải chăng?
97
Mái tây gõ cửa vàng then ngọc,
98
Cậy đưa tin Tiểu Ngọc, Song Thành.
99
Nghe tin sứ giả Hán Đình,
100
Cửu Hoa trong trướng giật mình giấc mơ.
101
Cầm áo dây, thẩn thơ buồn bực,
102
Mở rèm châu bình bạc lần ra.
103
Bâng khuâng nửa mái tây tà,
104
Thềm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đầu.
105
Phới tay áo, bay màu ngọn gió,
106
Giống Nghê Thường khúc múa năm xưa.
107
Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa,
108
Cành lê hoa chíu hạt mưa xuân đầm.
109
Ngừng nước mắt âm thầm buồn bã,
110
Đội ơn lòng, xin tạ quân vương.
111
Từ ngày cách trở đôi phương,
112
Vắng tanh tăm tiếng, mơ màng hình dong.
113
Nơi Đế điện rứt vòng ân ái,
114
Chốn Tiên Cung thư thái tháng ngày,
115
Cõi trần ngoảnh lại mà hay,
116
Tràng An chẳng thấy, thấy đầy bụi nhơ.
117
Lấy chi tỏ tình xưa thâm thú?
118
Gửi cành thoa vật cũ cầm xuôi.
119
Thoa vàng hộp khảm phân đôi,
120
Nửa xin để lại, nửa thời đem đi.
121
Chỉ xin nguyện lòng ghi tạc dạ,
122
Tựa thoa vàng bền chắc không phai,
123
Thời cho cách trở đôi nơi,
124
Nhân gian rồi với trên trời gặp nhau.
125
Ân cần dặn mấy câu lâm biệt,
126
Lời thề xưa lòng biết với lòng,
127
Là đêm Trùng Thất ngồi chung,
128
Trường Sinh sân điện vắng không bóng người.
129
Xin kết nguyện chim trời liền cánh,
130
Xin làm cây cành nhánh liền nhau,
131
Thấm chi trời đất dài lâu,
132
Giận này dằng dặc dễ hầu có nguôi …
Văn bản này sau khi xóa hết dấu câu, đổi tất cả chữ hoa ra chữ thường rồi đưa vào máy đếm thì thu được kết quả như sau:
Bản dịch có độ dài 924 lượt từ với một vốn từ gồm 542 đơn vị.
Có 355 hapax (từ chỉ xuất hiện đúng 1 lần): an anh ao biếc biệt buồng bánh bâng bây bã bình bích bùn bưng bước bạc bạn bận bền bể bỏ bực cha chim chiếc choai chung chuông chuốc chân châu chín chíu chúa chăn chăng chất chậm chắc chết chỉ chị chốc chữ cuồng các cánh câu cây công cõi cương cười cưỡi cạn cạnh cảnh cần cậy cờ của cửa cửu dong dáng dạ dầu dậy dằng dặc dặm dặn dịch ghi gian già gióng giả giận giật giọt giờ giữ gái gã gì gõ gặp gợi gửi hai hay hoàng huyền huê hình hôm hơn hư hạ hạt hết hồ hồn hộp hờn khi khuynh khuyết khuâng khách khêu khó khóa khảm kiếm kiều kéo kìa kín kết lai linh luống luồng ly làn lánh lâu lùng lúc lý lưa lạc lấp lấy lầu lệch lồng lời mai man muôn muốn my màng màu mác máu mã mãi mé mê mũ mười mạch mấy mến mệt mọi mối mời mở mỡ nay nga ngoài ngoảnh nguôi ngài ngân ngói ngôi ngư ngừng nhan nhiên nhung nhánh nhân nhìn nhăn nhơ nhạc nhạt nhặt nhẹ nhớ nàng nát nâng nêm nói núi nằm nọ nồng nở phách phân phép phía phòng phúc phút phải phấn phất phới phớt quét quý quốc ruột ràng rèm rùng rầy rắng rẻ rỡ rụng rứt sai sinh son song suối sông sương sướng sầu số sống sứ sực tan tha thang thanh then thua thung thuở thác thâm thông thú thơ thư thướt thấm thất thầm thần thẩn thếch thề thục tinh tiêu tiếc tiểu tiệc toai trai tràng trùng trúc trăng trơ trướng trường trải trần tuyền tuôn tà tàn tá tên tênh tình tít tôi tùng tăm tơ tạ tạc tản tắm tế tỏ từng tử tựa u uyển vãng vì vòng vùng vườn vạt vận vật vắn vẳng vẹn vẻ về vị vủn xa xinh xong xui xuôi xuống xót âm êm ôm đau đem đen điểm đom đà đào đây đèn đình đó đóm đô đường đạo đấy đế để đồng đội đủ đức đứng đứt ơn ương ướt ấm ấp ầm ắp

Có 98 từ xuất hiện 2 lần: bao biến bên bóng chơi chẳng chốn chỗ con càng cũ cầm da dàn dây dễ em giống hán hát hồng khúc khắp kỳ lay liền làm lâm lê lạnh mà màn mây mình múa mắt mới nam ngai nghê nguyện ngần ngọn ngồi ngủ nhau nhà những non này phai phương quay rồi rồng say suốt sáng sáu sân sĩ sắc tanh tay thay thiên thành thái tháng thúy thưa thương thường thềm thời tin trăm trước trắng trống trở tung tuyết tóc tối từ với xe yêu ái ân ôi đã đúc đưa đầu đầy đẹp

Có 49 từ xuất hiện 3 lần: ba bay biết buồn bụi canh cao chi chưa coi cành cách còn cùng dài dương dưới giấc hầu liễu lung là lá lạ lệ mày mơ một nghe nghìn ngựa nước nửa phù phần ra sao thu trong trông tìm vương vắng xanh đâu đông đầm đến ấy

Có 14 từ xuất hiện 4 lần: cho dung không lần mưa quân rơi thoa trên tây áo đi điện đôi
Có 8 từ xuất hiện 5 lần: gió lại mái ngày người nơi tiên xin
Có 5 từ xuất hiện 6 lần: mặt như năm thấy tiếng
Có 8 từ xuất hiện 7 lần: ai cung có lòng vua vàng xưa đất
Có 2 từ xuất hiện 8 lần là hoangọc.
Có 2 từ xuất hiện 9 lần là trờixuân.
Có duy nhất 1 từ xuất hiện 10 lần: đêm
Ở đây có một điều cần lưu ý là vì không phân biệt đồng âm nên ba của ba nghìnba của Ba Thục bị gộp chung vào một đơn vị.

No comments:

Post a Comment