Tuesday, 14 January 2014

Trích dẫn cần chính xác


Bài “Tiếng Việt qua một số báo” của Nguyễn Vân Phổ (2013:107-118) khảo sát hơn 100 câu có thể xem là có “lỗi” hay “có vấn đề” trên 20 trang báo Tuổi Trẻ số ra ngày 8/3/2010.

Người làm công việc bắt lỗi nhà báo cần phải trích dẫn chính xác. Người ta không viết như thế thì không thể bảo người ta viết sai. Thế nhưng ngay ở ví dụ đầu tiên (trang 109), tác giả đã trích dẫn sai:
Trao đổi với Tuổi Trẻ, một quan chức cho rằng tổ ấm gia đình là khởi nguồn mọi thành công của phụ nữ. Do vậy, mái ấm không đảm bảo thì có thành công trong sự nghiệp, phụ nữ vẫn buồn.

Phóng viên Lan Anh (bài “Bình đẳng là được đồng cảm và chia sẻ” http://tuoitre.vn/Pages/Printview.aspx?ArticleID=367096 ) không viết như thế. Nguyên văn như sau:
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng tổ ấm gia đình là khởi nguồn mọi thành công của người phụ nữ. Do vậy, mái ấm không đảm bảo thì có thành công trong sự nghiệp, phụ nữ vẫn buồn.

Nhà ngôn ngữ học không biết cách trích dẫn nên biết tự thẹn và không nên chê bai nhà báo không biết viết câu.

No comments:

Post a Comment