Sunday, 16 December 2012

Đa số và một sốCác câu sau đây nằm ở trang 21 và 22 của đề tài trọng điểm mang mã số B 2006-18b-02TĐ (nghiệm thu năm 2011)
Nhìn chung, đa số các giáo trình xử lý rất tốt kỹ năng đọc. Một số giáo trình thực hànhh còn đưa kỹ năng đọc làm nội dung chính, có tính chất dẫn nhập vào bài.
Một số ít giáo trình có thêm phần tìm ý chính của các đoạn văn.
Đa số là bao nhiêu? Một số nhiều hơn hay ít hơn đa số ? Và nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu? Một số ít có gì khác với một số? Vì sao người viết chọn lựa cách diễn đạt mơ hồ này? Đa sốmột số có đáng tin hơn 34/37 hay 25/37 không? Chúng tôi đã thử lý giải tại sao hội đồng nghiệm thu có thể thông qua những kết quả bâng quơ như vậy nhưng không tìm được câu trả lời. 

No comments:

Post a Comment