Friday, 16 May 2014

Tiếp tục đi tìm người nói câu ấy...Bài "Hãy thể hiện mình là người yêu nước tỉnh táo với những hành động đẹp !" của Trần Quang Hà (báo Nhân Dân ngày 14-05-2014 ) đến đầu buổi sáng 16-05-2014 chỉ mới có 3 trang được Google lập chỉ mục với từ khóa tìm kiếm là câu "Lợi dụng lòng yêu nước là tội ác không thể tha thứ".
Bạn Lê Tâm cho biết phát biểu trên rất có thể là biến thể của câu “Lợi dụng lòng yêu nước là tội ác không thể dung thứ”. Cho đến giờ này Google chỉ tìm thấy 8 trang có câu đó. Tác giả là Mõ Làng viết ngày 08-05-2014.

No comments:

Post a Comment