Wednesday, 18 June 2014

Mạng ngữ nghĩa của văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position do bộ ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 2014/06/08

Văn bản The Operation of the HYSY 981 Drilling Rig: Vietnam's Provocation and China's Position do bộ ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 2014/06/08
Độ dài văn bản:    1760 lượt từ (tính cả tựa bài, không tính dấu câu)
Kích thước vốn từ 556 đơn vị (chữ hoa quy về chữ thường)

Dưới đây là mạng ngữ nghĩa thu được từ văn bản đó bằng phần mềm WORDij

No comments:

Post a Comment