Tuesday, 1 December 2015

Ông Bùi Văn Tẩn chỉ là người ký tên tờ đơn báo cáo tường thuật sự việc ngư dân Trương Đình Bảy (Quảng Ngãi) bị sát hạiNgôn ngữ dùng trong tờ đơn không phải là lời ăn tiếng nói của ngư dân. Đó là thứ ngôn ngữ của đám thư lại quen thảo giấy tờ hành chính với câu văn dài miên man, tầng tầng lớp lớp. Sự việc được trình bày có đầu có đuôi với những chi tiết chính xác như chép từ sách ra, những thuật ngữ không nằm trong vốn từ nghề nghiệp của người đánh cá (súng tấn công).
Báo viết:   Về chi tiết tố cáo người bắn ngư dân Bảy đứng trên tàu Philippines, cơ quan chức năng chưa có kết luận. Cụ thể vẫn phải chờ kết quả điều tra.
Nhưng có vẻ như cơ quan chức năng đã kết luận xong rồi. Tờ đơn báo cáo của ông Bùi Văn Tẩn chỉ để phục vụ cho kết luận đó mà thôi.
Vụ sát hại ông Trương Đình Bảy rất có thể đã diễn ra đúng như những gì được tường thuật trong tờ đơn báo cáo, nhưng sự can thiệp của đám thư lại khiến cho người ta có quyền nghi ngờ là sự thật đã bị bóp méo ít nhiều.

No comments:

Post a Comment